ยินดีต้อนรับสู่ : บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเบญจจินดา ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการให้บริการติดตั้งและพัฒนาระบบ (System Integrator) Transmissions, Security & Network  System , GIS และอื่น ๆให้แก่องค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับ Supplier ระดับสากล
 

 

 

 

CURRENT PROJECTS

โครงการต่าง ๆ ที่บริษัทฯกำลังดำเนินงานติดตั้งและพัฒนาในปัจจุบัน :

ปรับปรุงระบบควบคุมการรับจ่ายน้ำมัน 3 โครงการ

รื้อถอนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูง

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด กทม. (CCTV)