contact us

ศูนย์เชียงใหม่
ศูนย์พิษณุโลก
ศูนย์อุดรธานี
ศูนย์ขอนแก่น
ศูนย์นครราชสีมา
ศูนย์อยุธยา
ศูนย์บริการหลัก กรุงเทพมหานคร
ศูนย์อุบลราชธานี
ศูนย์ชลบุรี
ศูนย์ระยอง
ศูนย์ราชบุรี
ศูนย์สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ภูเก็ต
ศูนย์สงขลา (หาดใหญ่)

ตำแหน่งที่ตั้งศูนย์บริการหลัก

ตำแหน่งที่ตั้งศูนย์บริการย่อย

บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

02-016-5222
เปลี่ยนรหัส

* กรุณาใส่รายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน