Security & Surveillance System

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน เราตระหนักดีว่าเทคโนโลยีมีส่วนช่วยเหลือให้เราสามารถรักษาชีวิตและทรัพย์สินที่มีค่าของเราให้ปลอดภัยจากสิ่งรอบตัว ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านนี้ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เราสามารถตรวจสอบหน้าตาของผู้ที่ผ่านเข้ามาได้ด้วยกล้องประสิทธิภาพสูง เพื่อคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาในพื้นที่หวงห้ามหรือพื้นที่ต้องการความปลอดภัย 

นอกเหนือจากกล้องประสิทธิภาพสูงแล้ว ระบบบริหารจัดการทางด้านซอฟต์แวร์ก็ก้าวหน้าไปมากเช่นกัน ด้วยระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ทำให้การระบบการจัดการด้านความปลอดภัยสามารถดำเนินการได้ง่าย รวดเร็ว และตรวจสอบความผิดปกติได้ทันท่วงที  แม้กระทั่งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ เช่นการตรวจสอบระดับน้ำ ก็สามารถทำได้โดยกล้องประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบการบริหารจัดการทางซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติโดยไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง เราได้ทำการศึกษาเทคโนโลยีนี้มาเป็นอย่างดีรวมถึงได้ให้บริการติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าวกับกลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจหลายราย ดังนั้นเราจึงพร้อมให้คำปรึกษาและเชี่ยวชาญในการให้บริการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด CCTV ตามความต้องการของลูกค้า

Highlight Projects