Transportation

การพัฒนาระบบการขนส่งทางรางคือเป้าสำคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน เราจะสังเกตุเห็นว่ามีโครงการใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านเรา เช่นระบบรถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง ระบบเทคโนโลยีการขนส่งในปัจจุบันนี้ต้องอาศัยระบบอาณัติสัญญาณที่มีประสิทธิภาพ เราในฐานะผู้ให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมมาอย่างยาวนาน ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นอย่างดี และเตรียมตัวพร้อมที่จะสรรหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการการสื่อสารบนระบบรางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

มากไปกว่านั้น เราเป็นผู้พัฒนาและดูแลระบบเก็บค่าผ่านทางให้กับภาครัฐมาเป็นเวลายาวนาน จึงมีเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ รวมถึงเลือกสรรอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

Highlight Projects