Power & Energy

ปัญหาพลังงานเป็นปัญหาที่ผู้คนทั้งโลกกำลังเผชิญ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามขบคิดและหาทางออก พลังงานทางเลือกนับเป็นทางออกหนึ่งของการแก้ปัญหาทางด้านพลังงาน บริษัทของเราตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงได้ระดมทีมวิศวกรที่มีประสิทธิภาพของเราในการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก ทั้งพลังงานไฟฟ้า และพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และกระแสของโลกที่โน้มเอียงไป ทำให้เรามั่นใจว่า พลังงานทางเลือกจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับโลกในปัจจุบันและอนาคตที่กำลังจะมาถึง