ABOUT US

UTEL

บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ทั้งในด้านการให้คำปรึกษา
สำรวจออกแบบพัฒนาวิเคราะห์ระบบ ก่อสร้างสถานีฐาน วางโครงข่ายชุมสาย
ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก วางระบบควบคุมดูแลแก้ปัญหา และการซ่อมบำรุงระบบ
เครือข่ายให้กับองค์กรของภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ กลุ่มลูกค้าในปัจจุบันของ UTEL
ได้แก่

  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • การไฟฟ้านครหลวง
  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
  • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น

UTEL ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพราะมีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีล่าสุด และมีความเชี่ยวชาญในการดูแลโครงการทุกรูปแบบ อีกทั้งยังมีทีมที่มีจิตใจที่พร้อมให้บริการลูกค้า และมีสถานีบริการ
กว่า 40 แห่งที่พร้อมจะให้บริการและให้ความมั่นใจกับลูกค้า

contact us

contact us
ศูนย์เชียงใหม่ ศูนย์เชียงใหม่
service center ศูนย์พิษณุโลก
service center ศูนย์อุดรธานี
service center ศูนย์ขอนแก่น
service center ศูนย์นครราชสีมา
service center ศูนย์อยุธยา
service center ศูนย์บริการหลัก กรุงเทพมหานคร
service center ศูนย์อุบลราชธานี
service center ศูนย์ชลบุรี
service center ศูนย์ระยอง
service center ศูนย์ราชบุรี
service center ศูนย์สุราษฎร์ธานี
service center ศูนย์ภูเก็ต
service center ศูนย์สงขลา (หาดใหญ่)

service centerตำแหน่งที่ตั้งศูนย์บริการหลัก

ตำแหน่งที่ตั้งศูนย์บริการย่อย

service center

บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

service center02-016-5222
เปลี่ยนรหัส

* กรุณาใส่รายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน